TOPlist

 

                                                   OBCHODNÉ PODMIENKY.

 

             VŠEOBECNÉ PODNIENKY

 

- Tieto obchodné podmienky platia pre zakazníkov internetového obchodu TONOSHOP.SK.Kupujúci zaslaním objednavky dava svoj súhlas,že sa bude riadiť tymiko obchodnými podmienkami.

 

ZĽAVA PRI NÁKUPE VIAC KUSOV

 

Čím viac kúpiš tým väčšia zľava!!!

1ks - 10%, 2ks - 20%, 3ks -20%, 4ks - 25%, 5ks -25%, 6ks a viac - 30%.

1. Táto zľava platí na jeden nákup (objednávku)

2. Zľavy sa pridelia nasledovne: Ceny sa zoradia od najvyššej po najnižšiu pričom na najvyššiu cenu sa uplatní najnižšia zľava postupne.

3. Do zľavy sa nezaráta tovar ktorý už nieje dostupný,alebo tovar na ktorý je zľava 30% a viac.

4. Zľavy sa určujú od základnej ceny.

5. Zľavy pri nákupe viac kusov platí len pre internetový obchod TONOSHOP.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

 

Kupujuci može uhradit tovar nasledovným sposobom

- Bankoným prevodom

- Dobierkou

- Osobne

- všetky ceny v internetovom obchode TONOSHOP.SK v EURE aj v SKK su uvedené s 20% DPH.

- V každej dodavke tovaru dude vystavený danový doklad (faktura).

- Ceny uvedené pri položkách platia výhradne pri objednaní tovaru cez internetový obchod TONOSHOP.SK

- Predavajuci si vyhradzuje pravo na zmenu cien tovaru.

 

OBJEDNANIE TOVARU

 

Tovar možno objednať nasledovným sposobom

 

- Emailom

- Telefonicky

- SMS

- Pri objednavke novým zákaznikom bude zakaznik kontaktovaný na overenie objednávky.Po potvrdení objednávky v znikne obchodný vztah.Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kupnu cenu + prepravné naklady .

- Kupujúci zodpovédá za spravne a pravdivé udaje uvedené v objednavke.

 

Každa objednavka musí obsahovať:

 

- Meno a priezvisko kupujuceho

- Presnú poštovú adresu na dodanie tovaru

- Kontakt telefon alebo email

- Objednávkový kod a popis tovatu

- Počet kusov a veľkosť

- Datum objednania tovaru

- Sposob uhrady tovaru

- Sposob prevzatia tovaru

 

DODAVKA TOVARU

 

- Dodacia lehota je do 15 dní.

-  Pokiaľ je tovar na sklade tovar dodanie tovaru sa realizuje do 48 hodin.

- V pripade,že tovar nie je  na sklade budeme Vás o dodaní tovaru informovať.

- Vybratý tovar Vam bude dodaný Slovenskou poštou,alebo si ho možete prísť vyzdvihnúť osobne.

- Tovar dodávame kurierom za 3,90  €  /poštovné /

 

PREBRATIE TOVARU

 

- Pri prevzatí tovaru v pritomnosti doručovateľa si skontrolujte,či dodaný tovar nie je poškodený alebo nechýba.Pokiaľ tovar je poškodený alebo chýba treba spísať zápisnicu alebo balík nepreberte.

 

VRATENIE TOVARU

 

 - Tovar je možno vrátiť do štrnástich pracovných dní od prevzatia tovaru.Vrátený tovar nesmie byť používaný,poškodený,v povodnom obale s blombami,dokladom o kupe.

- V pripade,že chce kupujúci tovar vratiť,musí informovať prevadzkovateľa internetového obchodu,s ktorým dohodne další postup.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.


Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

 

Dôvody, na základe ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor podľa § 13 ods. 4
zákona


ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal,ak sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcimak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelnéak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia
 

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY  FORMULÁR /domain/tono888/files/00907/odstupenie-od-zmluvy_c.jpg

 

REKLAMACIA A ZÁRUKA

 

- Na zakúpený tovar v TONOSHOP.SK sa vzťahuje 24 nesačná záruka odo dňa zakúpenia.

- Kupujúci pri reklamácií je povinný informovať prevadzkovateľa internetového obchodu.

- Kupujúci nasledne pošle reklamovaný tovar s podpísanou žiadosťou a popisom reklamovanej závady.

- reklamovaný tovarmusí byť očistený,kompletný,pokiaľ je možné v originalnom obale.

- Reklamovať možno len tovar zakúpený v internetovom obchode TONOSHOP.SK.

- Reklamácia bude vybavená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predavajúcim.

 

OCRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

- Internetový obchod TONOSHOP.SK zhromažďuje a spracováva Vami poskytnuté udeje za účelom ponuky obchodu a služieb.Poskytnutie údajov je dobrovoľné,nepovinné a dosledkov s tým,že tieto údeje možu byť spracované pre marketingové učely na dobu neurčitú v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

                  Prajeme Vám príjemné nakupovanie v internetovom obchode TONOSHOP.SK


   

OBCH.PODMIENKY